108. ORACIÓ A SANT VICENT FERRER

Aquest mes hem volgut cedir la primera pàgina a una oració popular a Sant Vicent Ferrer que ens ha arribat gràcies a Reme Climent Espinós que la va aprendre quan era xicoteta. S’han respectat les paraules originals amb les que va ser recitada per Reme. Podeu escoltar l’oració al nostre blog.

A la verge d’un rosser,
demane favor i ajuda,
perque un miracle us dirè
d’un àngel fou criatura,
era Sant Vicent Ferrer.

La seua vida era pasmosa
germà, no es pot explicar
perque era molt dificultosa
i m’haurà de perdonar
si us falte en alguna cosa.

Nasquè Vicent i es crià
sempre en el temor de Déu
i en tot lo que predicà,
diu: fills meus temet a Déu
sinò, el juí vindrà.

Un xiquet molt xicotet,
que deu mesos no tenia,
d’un dolor aflegidet,
diu Vicent: què vols pobret.

Responguè el xicorrotet:
salut Sant Vicent voldria.
diu, dolor deixa al xiquet,
i que mane l’alegria,
i quedà bo l’angelet.

Una muda allí vinguè
diu Vicent: que vols llenguda
i diu: parlar.
Parlar i et quedes muda?
Perque no te convinguè.

Va anar el sant a predicar
un dia a una població.
Mentres va dir el sermó,
el burret se va deixar.

Uns estudiants que venien,
van començar a jugar
i entre rises i alegria,
volien experimentar,
la virtud que el sant tenia.

Diu la ú: jo pujarè
en lo burret a cavall,
correrè amunt i avall
i dos mil miracles faré.

Molt content i molt ufà,
puja en lo burro a cavall,
i el burret el tirà un bac i el deixà
sense dir ací em fa mal.

Tots confosos es quedaren
al veure aquella desgràcia
i a Sant Vicent se n’anaren
i al sant amb molta eficàcia:

Pare Vicent
un pobret que està gelat com la neu
d’un bac del vostre burret.
veniu per l’amor de Déu
i arremedieu este fet.

El sant la cara girà
i al vore-los tan confosos
la resposta els va tornar:
qui us mana tractar amb burros

Aneu i torneu el burret,
on està el pobre difunt
i amb el seu propi alè,
li tornarà vida al punt.

Ho varen fer conforme
el sant els diguè.
el burret van emportar
i amb el seu propi alè,
el tornà a resucitar.

Dona als estudiants memòria;
dona cames als tullits;
aconsola als afligits;
i a tots els devots la Glòria,

AMEN
Arreplegada i recitada per Reme Climent Espinós per a LLOIXA. Podeu descarregar l'arxiu en mp3 al nostre blog dins de la secció de arxius per a descarregar.

Publicado porAlfredo en 17:00  

0 comentarios:

Publicar un comentario